Viziunea noastră pe termen lung este de a crea o comunitate de învățare bazată pe joc ce deține licențe de jocuri de învățare originale pe care le poate împărtăși și altor curajoși ce doresc să reproducă rețeta Icebreaker și în alte orașe. Până atunci însă, ne concentrăm pe a atrage resurse pentru a implementa jocurile noastre cu cât mai mulți participanți. Oameni dornici să contribuie, ce îndrăznesc să creadă ca învățarea prin joc poate schimba vieți. În contrapartidă, confortul și atenția față de susținători și participanți sunt prioritățile noastre și un criteriu pentru măsurarea succesului.

 

Ne angajam sa implementăm ateliere de învățare prin joacă, personalizate, cu costuri rezonabile și la timp.

 

Model de lucru

Combinăm rețete dovedite din vest, cu expertiza noastră locală în domeniu, de peste 10 ani, pentru a implementa proiecte atractive, distractive și educative. Colaborăm cu specialiști din diverse domenii și țări diferite, pentru a acoperi o gamă cât mai largă de nevoi de dezvoltare ale tinerilor din România.

 

Principiile noastre sunt: calitatea, aplicabilitatea, prietenia și bucuria.

 

Daca vrei sa faci si tu ceva, sa te implici poti sa:

  • Investesti timp – “cele 20 de minute de aur” din speech-ul Arminei
  • Donezi bani pentru un proiect 
  • Sponsorizezi un program cu produse – creierele ocupate consuma calorii 🙂
  • Sustine cu 3.5% – formular la cerere

Our long-term vision is to create a game-based learning community that has licenses for original learning games that can be shared to other daring people who would like to reproduce the Icebreaker recipe in other cities. Until then, we focus on attracting resources to implement our games with as many participants as possible. People who want to contribute and dare to believe that game-based learning can change your life. On the other side, the comfort and focus toward our supporters and participants are our priorities and a way to measure the success.

 

We commit to implement game-based learning workshops, custom-made, with reasonable costs and on time.

 

Working model

We combine proved recipes from the West with our local expertise of over 10 years in the field, in order to implement projects that are attractive, fun and learnful. We collaborate to with specialists from different fields, in order to cover a broader range of development needs for the Romanian youth.

 

Our work principles are: quality, applicability, friendship and joy.

 

If you want to do something, to get involved, you can:

  • Invest time – “the 20 golden minutes” principle: if each of us gave 20 minutes to youth to explain what their job means for them, maybe fewer students would drop out of school/university and would choose a job that suits them better. Romanian TEDx speech here
  • Donate money for a project – link to mobilpay
  • Sponsor a program with products – busy brains need snacks 🙂
  • Support with 3.5% – form can be provided on request